หัวข้อธรรมประเภทนี้ มีไว้สำหรับใช้เพ่ง
เพื่อให้เห็น ข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้น
แล้วเพ่งต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น ขึ้นมาจริงๆ
จนจิตใจเปลี่ยนไป ตามข้อเท็จจริงนั้น
ในการที่จะทำให้เกิด ความสลดสังเวช ความไม่ประมาท
การเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปราถนา
กวาดล้า่งความรู้สึก ที่ทำความรำคาญให้แก่ตน ให้หมดไปจากจิตใจ
เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสว่างและความสงบ
โดยสมควรแก่การกระทำของตน
ความรู้ความเข้าใจ ที่เกิดจากการเพ่งทำนองนี้ จะถูกต้อง
และมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพึด
และยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัว
ทั้งสมาธิและปัญญา ในระดับที่คนทั่วไปจะพึงทำได้
และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้ว
ในขณะที่มีการสังวรระวัง บังคับตัวเองให้ทำเช่นนั้น
ไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่ประการใด

ความรักของอวิชชา


มีชายหนึ่ง  ลิงหนึ่ง  อยู่ด้วยกัน
คนก็รัก  ลิงนั้น  เป็นหนักหนา
ลิงก็รัก  คนจัด  เต็มอัตรา
ทั้งสองเรา  รักกัน  นั้นเกินดู

มาวันหนึ่ง  คนนั้น  นอนหลับไป
แมลงวัน  มาไต่  ที่กกหู
ลิงคิดว่า  ไอ้นี่ยวน  กวนเพื่อนกู
จะต้องบู๊  ให้มันตาย  อ้ายอัปรีย์

ฉวยดุ้นไม้  มาเงื้อ  ขึ้นสองมือ
ฟาดลงไป  เต็มตื้อ  แมลงวันหนี
ฝ่ายเพื่อนรัก  ดิ้นชัก  ไปหลายที
ดูเถิดนี่  ความรัก  ของอวิชชาฯ

No comments: