หัวข้อธรรมประเภทนี้ มีไว้สำหรับใช้เพ่ง
เพื่อให้เห็น ข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้น
แล้วเพ่งต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น ขึ้นมาจริงๆ
จนจิตใจเปลี่ยนไป ตามข้อเท็จจริงนั้น
ในการที่จะทำให้เกิด ความสลดสังเวช ความไม่ประมาท
การเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปราถนา
กวาดล้า่งความรู้สึก ที่ทำความรำคาญให้แก่ตน ให้หมดไปจากจิตใจ
เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสว่างและความสงบ
โดยสมควรแก่การกระทำของตน
ความรู้ความเข้าใจ ที่เกิดจากการเพ่งทำนองนี้ จะถูกต้อง
และมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพึด
และยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัว
ทั้งสมาธิและปัญญา ในระดับที่คนทั่วไปจะพึงทำได้
และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้ว
ในขณะที่มีการสังวรระวัง บังคับตัวเองให้ทำเช่นนั้น
ไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่ประการใด

ศีลธรรมกลับมาเถิด!

กลับมาเถิด  ศีลธรรม  กลับมาเถิด!
กำลังเกิด  ภัยร้าย  อันใหญ่หลวง
แก่สัตว์โลก  ทั่วถิ่น  จักรวาลปวง
น่าเป็นห่วง  ความพินาศ  ฉกาจเกิน

กลับมาเถิด  ศีลธรรม  กลับมาเถิด!
ในโลกเกิด  กลียุค  อย่างฉุกเฉิน
หลงวัตถุ  บ้าคลั่ง  เกินบังเอิญ
มัวเพลิดเพลิน  สิ่งกาลี  มีกำลัง

กลับมาเถิด  ศีลธรรม  กลับมาเถิด!
ความเลวร้าย  ลามเตลิด  จวนหมดหวัง
รีบกลับมา  ทันเวลา  พาพลัง
มายับยั้ง  โลกไว้  ให้ทันกาลฯ

หลงความบ้าว่าศีลธรรม


โลกทุกวัน  อยู่ในขั้น  กลียุค
ที่เบิกบุก  เร็วรุด  สู่จุดสลาย
จนสิ้นสุด  มนุษยธรรม  ด่ำอบาย
เพราะเห็นกง  –จักรร้าย  เป็นดอกบัว

กิเลสไส  –หัวส่ง  ลงปลักกิเลส
มีความแกว่น  แสนพิเศษ  มาสุมหัว
สามารถดูด  ดึงกันไป  ใจมืดมัว
เห็นตนตัว  ที่จมกาม  ว่าความเจริญ

มองไม่เห็น  ศีลธรรม  ว่าจำเป็น
สำหรับอยู่  สุขเย็น  ควรสรรเสริญ
เกียรติ กาม กิน  บิ่นบ้า  ยิ่งกว่าเกิน
แล้วหลงเพลิน  ความบ้า  ว่าศีลธรรมฯ

ศีลธรรมโลกย่อ-ถ่อย-ยับ


ศีลธรรม!  ศีลธรรม!  ศีลธรรม!
ต้องตกต่ำ  ลงทุกวัน  ถ้าสรรหา
คงไม่พอ  ขอมาทำ  น้ำยอดตา
เพราะบูชา  กันแต่เงิน  เกินพอแรง

ศีลธรรม!  ศีลธรรม!  ศีลธรรม!
ต้องตกต่ำ  ไปเสียทั่ว  ทุกหัวระแหง
เขารังเกียจ  เกลียดชัง  ดังผีกระแซง
อยากให้มัน  แห้งแล้ง  จากโลกนี้

ศีลธรรม!  ศีลธรรม!  ศีลธรรม!
ถูกเยียบย่ำ  โดยฝูงคน  จนป่นปี้
โลกของคน  ย่อ ถ่อย ยับ  เกินอัปปรีย์
ที่คงที่  คือโลกสัตว์  ดูอัศจรรย์ฯ

ศีลธรรมกับคน


ศีลธรรมเลว  คนก็ได้  กลายเป็นผี
หาความดี  ไม่ประจักษ์  สักเส้นขน
ศีลธรรมดี  ผีก็ได้  กลายเป็นคน
ที่เลิศล้น  ภูมิใจ  ไหว้ตัวเอง

ศีลธรรมต่ำ  เปลี่ยนคน  จนคล้ายสัตว์
จะกินกัด  โกงกัน  ขมันเขม็ง
ศีลธรรมสูง  คนสดใส  ไม่อลเวง
ล้วนยำเกรง  กันและกัน  ฉันเพื่อนตาย

ศีลธรรมนี้  ทุกวัน  มันตายซาก
คนมีปาก  ก็ไม่พล่าม  ศีลธรรมหาย
ศีลธรรมกลับ  มาเมื่อไร  ทั้งใจกาย
คนจะหาย  จากทุกข์  เป็นสุขเองฯ

ความหมายของศีลธรรม


ศีลธรรม  ความปกติ  ตามธรรมชาติ
ศีลธรรม  ตามอำนาจ  คนจัดสรร
ศีลธรรม  คือสุข-สะดวก  บวกเข้ากัน
ศีลธรรม  คนทุกวัน  หันหัวลง

ศีลธรรม  นำปุถุชน  ดลอริยะ
ศีลธรรม  รวมฐานะ  ที่พึงประสงค์
ศีลธรรม  ทุกทุกส่วน  ล้วนเส้นตรง
ศีลธรรม  นำสูงส่ง  ตรงต่อญาณ

ศีลธรรม  ปริยัติ  จัดฐานราก
ศีลธรรม  มีวิบาก  ล้วนสุขศานติ์
ศีลธรรม  สะอาด สว่าง สงบ บรรจบงาน
ศีลธรรม  ส่วนอวสาน  นิพพานแลฯ

ศึกษากันเท่าไร?

โลกยุคนี้  มีศึกษา  กันท่าไหน
ยุวชน  รุ่นใหม่  ได้คลุ้มคลั่ง
บ้างติดยา  เสพติด  เป็นติดตัง
บ้างก็ฝัง  หัวสุม  ลุ่มหลงกาม

บ้างดูหมิ่น  พ่อแม่  ไม่มีคุณ
บ้างก็เห็น  เรื่องบุญ  เป็นเรื่องพล่าม
บ้างลุ่มหลง love free เป็นดีงาม
บ้างประณาม  ศาสนา  ว่าบ้าบอ

บ้างไปเป็น  ฮิ้ปปี้  มีหลายชนิด
บ้างทวงอิส  -ระพ้น  จนเหลือขอ
บ้างที่มี  ดีกรีีมาก  โฮกฮากพอ
โลกเราหนอ  ให้ศึกษา  กันเท่าไรฯ